06-14256413 contact

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Ik neem elk jaar de clausules op uw verzekeringen met u door.
Hieronder een situatie waaruit de gevolgen blijken als de ondernemer die voorwaarden/clausules niet op de juiste manier opvolg.

Bericht uit het Assurantie Magazine van 25-01-2021

Aziatisch restaurant draait zelf op voor brandschade na rnniet nakomen NEN-keuring 
Na een binnenbrand in een Aziatisch afhaalrestaurant in 2019, liet Reaal expertisedienst CED onderzoek doen naar de oorzaak. Die werd gevonden onder de koelvitrine, waar een niet aan de muur bevestigde wandcontactdoos op de grond lag. Reaal wees de schade van 47.493 euro af, omdat er sinds de polis van kracht werd geen elektrotechnische NEN-keuringen hadden plaatsgevonden. Volgens de rechtbank in Amsterdam was die afwijzing terecht. Op de pakketverzekering van Reaal was een horecaclausule van toepassing. Die hield onder meer in dat de elektrische installatie van het restaurant tenminste eens per vijf jaar door een gespecialiseerd bureau wordt gecontroleerd op de NEN 1010-norm. Daarbovenop moest de installatie worden onderhouden volgens NEN 3140-norm. De verzekeraar moet een kopie van het 3140-certficaat krijgen.

Geen visuele inspectier
In het schaderapport schrijven de experts dat de brand is ontstaan door een gebrekkige lasklem in de losse wandcontactdoos. “Bij een NEN 3140-keuring dient de elektrische installatie visueel beoordeeld te worden. Een loshangende wandcontactdoos/lasdoos was dan aan het licht gekomen, waarna deze deugdelijk bevestigd zou kunnen zijn.” Die conclusie was voor Reaal voldoende om niet tot uitkering van de schade over te gaan.